Kohti keskustalaista tulevaisuutta

Keskustanuoret päättää valtuuskunnassaan edustajansa Keskustan puoluevaltuustoon. Olen pidempään vakavasti pohtinut puoluevaltuustoon pyrkimistä, sillä näen, että itselläni olisi tässä vaiheessa sinne jotain annettavaa. Puolueen sääntöjen mukaan Keskustanuorilla on viisi paikkaa puoluevaltuustossa, ja mielestäni näiden paikkojen tulisi olla aidosti tavoiteltuja ja niistä tulisi aidosti käydä keskustelua. Haluankin itse näin valtuuskuntaviikolla parilla blogitekstillä herätellä keskustelua puolueen tilasta ja tulevaisuudesta. Tässä blogitekstissä keskityn kuvaamaan, mitkä asiat minun mielestäni ovat tärkeitä keskustalaisessa tulevaisuudessa. Tarvitsisimme puolueessa enemmän kipakkaakin keskustelua siitä, millaista tulevaisuutta aidosti tavoittelemme ja millä keinoilla pääsemme siihen. 

Mielestäni keskustalaisen ajattelun tulisi lähteä aina liikkeelle ihmisestä. Ihmisen tulisi olla kaiken toiminnan keskiössä hallinnon ja talouden vain palvellessa ihmisen kehittymistä ja hyvinvointia. Viime vuosina olemme ehkä sortuneet etenkin retoriikassamme pitämään taloutta ja hallintoa itseisarvona, mikä on ollut virhe. Ihminen tulisi palauttaa yhteiskunnallisen toiminnan ja keskustelun keskiöön. Samalla meidän on tärkeää muistaa ihmiskuvamme. Jokainen ihminen on arvokas, ja jokainen ihminen on täynnä potentiaalia, joka pääse kukoistamaan, kun peruspalvelut ja turvaverkko on kunnossa. 

Myös hajautetun yhteiskunnan puolustamisessa on kyse ihmisestä. Keskustalaisessa ajattelussa lähdetään liikkeelle siitä, että ihmisellä tulee olla mahdollisuus elää siellä missä haluaa – oli se sitten Savukoski tai Helsingin Punavuori. Mahdollisuus elää siellä missä haluaa, vaatii sitä, että tietyistä peruspalveluista pidetään kiinni kaikkialla Suomessa ja mahdollisuuksia toteuttaa itseään työelämässä tarjotaan kaikkialla Suomessa. Digitalisaatio ja tietoliikenneyhteyksien kehittyminen luovat aivan uusia mahdollisuuksia paikkariippumattomalle työlle, kuten koronakevät on jo osoittanut.

Keskustalainen ajattelu on siitä hienoa, että huomiota ei kiinnitetä vain tähän hetkeen, vaan katseet käännetään myös tulevaisuuteen, tuleviin sukupolviin. Kestävän kehityksen periaatteiden puolustaminen on juuri tämän takia tärkeää, maa on jätettävä vähintäänkin yhtä hyvässä kunnossa tuleville sukupolville – mieluummin vähän paremmassa kunnossa. Ihmisen ja luonnon perustavanlaatuisen suhteen ymmärtäminen on edellytys ihmiskeskeisen politiikan tekemiselle. Ilman hyvinvoivaa luontoa ja ympäristöä ei ole hyvinvoivaa ihmistä. 

Erityisesti ilmastopolitiikassa ei ole varaa ”oma maa ensin”-ajattelulle ja tällaista ajattelua Keskustan ei tule puolustaa! Maapallo on ihmiskunnan yhteinen koti, jossa rajat ovat loppujen lopuksi vain hallinnollisia. Luonnolliset ilmiöt, kuten ilmasto eivät katso ihmisten luomia rajoja. Toki on päivänselvää, ettei Suomi yksin voi globaaleihin haasteisiin vastata. Tämän takia Keskustan tulee asemoitua kansainvälisen ja Euroopan unionin laajuisen yhteistyön puolustajana ja vaatijana. Yhteistyössä on voimaa. 

Itse olen erityisesti kiinnostunut Euroopan unionista, ja monella sektorilla haluan syvempää EU-integraatiota. Ihmisiä yhdistää huomattavasti useampi asia kuin erottaa, ja minä näen, että jokaisella ihmisellä tulisi olla samat mahdollisuudet – oli sitten syntynyt Savukoskella, Punavuoressa, Makarskassa Kroatiassa tai Sambian Mongussa. EU-alueella pystytään luomaan lainsäädäntöä, jolla turvataan ihmisten mahdollisuuksia koko laajalla alueella. Toki samalla on muistettava, että niin EU-tasolla kuin kansallisellakin tasolla moni päätös on järkevää tehdä lähellä ihmistä, eli jatkossakin Keskustan tulee puolustaa läheisyysperiaatetta. Globaalipolitiikassa Euroopan unionista tulee tehdä aito toimija ja se vaatii päätösvallan luovuttamista unionin tasolle. Tässä kehityksessä itse näen tärkeäksi, että päätöksenteon demokraattisuudesta pidetään kiinni, ja myös unionin tasolla aidosti suoraan vaaleilla valituilla päättäjillä on päätösvaltaa. Keskustan tulee olla kansanvallan luja puolustaja. 

Ennen kaikkea Keskustan tulee olla edistysliike, tulevaisuuteen katsova liike. Historiasta voi oppia paljon, mutta meidän ei tule haikailla paluusta menneisyyteen. Keskustan tulee rohkeasti esittää yhteiskunnallisia uudistuksia, joilla turvataan ihmisille mahdollisuus elää, yrittää ja tavoitella unelmiaan juuri siellä missä ihmiset haluavat. 

Keskustanuorten valtuuskunta kokoontuu lauantaina 27. kesäkuuta. Keski-Suomen Keskustanuoret esittää allekirjoittanutta puoluevaltuustoon. 

Leave a Comment

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.