Kestävä ja reilu EU

EU kestävän maailman rakentajana

Euroopan elinkyvyn ja kilpailukyvyn elinehto on, että vastaamme koko ihmiskuntaa haastaviin kriiseihin. EU:n pitää olla vihreässä ja digitaalisessa siirtymässä globaali edelläkävijä vahvistamalla näiden teemojen tutkimus- ja investointipanoksia ja näyttämällä kuinka siirtymä voidaan tehdä oikeudenmukaisella ja kestävällä tavalla.

Oikeudenmukainen unioni

Uskon vahvasti sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Euroopassa jokaisella lapsella, nuorella ja vähän vanhemmallakin tulisi olla samat mahdollisuudet toteuttaa itseään ja tavoitella unelmiaan – riippumatta sukutaustasta, asuinpaikasta tai lompakon paksuudesta. 

Alueiden ja yhteistyön Eurooppa

Tarvitsemme aluekehityspolitiikkaa, joka vahvistaa unionin yhtenäisyyttä ja luo edellytyksiä kestäville innovaatioille ja talouskasvulle kaikkialla Euroopassa. Erilaisten jäsenvaltioiden ja alueiden välisen yhteistyön kautta luomme kestävämpää ja toiveikkaampaa tulevaisuutta.

Yhteisistä pelisäännöistä on pidettävä kiinni

Vain reilu EU voi olla vahva EU. EU:n jäsenvaltioiden on kunnioitettava unionin perussopimuksia, yhdessä sovittuja tavoitteita ja lakeja. Unionissa ei ole tilaa vapaamatkustajille.